Zoek op

VCU info

Wat is VCU?

Sinds oktober 1998 is er ook een Veiligheids en gezondheids Checklist Uitzendorganisaties (VCU). Dit systeem is voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzendbureaus en is bedoeld voor organisaties die aan inleners met overdracht van hiërarchisch gezag en toezicht uitzendkrachten beschikbaar stellen.

De VCU-checklist wordt beheerd door het UCvD-VCA, dat zich daartoe laat bijstaan door de Technische Commissie-VCU (TC-VCU), waarin de belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd.

Wijzigingen 2011/05 en verschillen met VCU 2007/04

De verschillen met de versie VCU 2007/04 zijn aangegeven in het volgende document: VCU wijzigingen 2011/05 t.o.v. 2007/04

Documentatie

VCU Checklist 2011/05

Erkende uitzendorganisaties

Vlaanderen   –   Wallonië   –   Brussels Hoofdstedelijk Gewest

nl_BENL
Scroll naar boven