Zoek op

VCA-opleidingen

Opleiding Basisveiligheid (B-VCA) voor operationele medewerkers

Opleiding is een belangrijk criterium voor VCA-certificatie. Zo moeten alle operationele medewerkers in het bezit zijn van een VCA diploma ‘Basisveiligheid’. Alle werknemers die risicovolle taken uitvoeren dienen daarnaast hiervoor ook een specifieke opleiding en training gekregen te hebben.

Om het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op een goed niveau te brengen is een veiligheidsopleiding voor operationele medewerkers noodzakelijk. Medewerkers moeten middels een VCA-erkend ‘diploma’ kunnen aantonen dat zij over de vereiste basiskennis van veiligheid beschikken. Concreet moeten alle operationele medewerkers in het bezit zijn van een VCA diploma ‘Basisveiligheid’, uitgereikt door een erkend examencentrum, dat niet ouder is dan tien jaar (gerekend vanaf de examendatum). (vraag 3.2. VCA)

Opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

Opleiding is een belangrijk criterium voor VCA-certificatie. Zo moeten alle operationele medewerkers in het bezit zijn van een VCA diploma ‘Basisveiligheid’. Alle medewerkers die ingezet worden voor risicovolle taken moeten beschikken over specifieke kennis en kunde, gerelateerd aan de door hen uit te voeren specifieke risicovolle taken. Alle personen die leiding geven aan operationele medewerkers moeten in het bezit zijn van een VCA diploma ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden’. Alle werknemers die risicovolle taken uitvoeren dienen daarnaast hiervoor ook een specifieke opleiding en training gekregen te hebben.

Om een goede integratie van de veiligheidsgedachte te waarborgen, is het noodzakelijk dat alle operationele leidinggevenden met succes een VGM-opleiding hebben gevolgd en over de vereiste kwalificaties beschikken. Dit moeten zij aantonen middels een VCA-erkend ‘diploma’. Concreet moeten alle personen die leiding geven aan operationele medewerkers in het bezit zijn van een VCA diploma ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden’, uitgereikt door een erkend examencentrum, dat niet ouder is dan tien jaar (gerekend vanaf de examendatum). (vraag 3.3. van de VCA).

Opleiding Risicovolle Taken

Opleiding is een belangrijk criterium voor VCA-certificatie. Zo moeten alle operationele medewerkers specifieke kennis en kunde hebben gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving.

Voor VCA-certificatie moeten bedrijven dit aantonen door middel van een overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie/taak en dit overeenkomstig de eisen vastgelegd in het “Register van Risicovolle Taken”. Bedrijven moeten vervolgens borgen dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen. Dit geldt voor alle ondernemingen en niet enkel voor werken in de (petro)chemie! Voor werken in de (petro)chemie is voor een aantal taken wel een verplichte toetsing na de opleiding verplicht.

nl_BENL
Scroll naar boven