Zoek op

Certificaten

BeSaCC-attest behalen

Mustvragen De BeSaCC-criterialijst bevat, verdeeld over 11 hoofdstukken, de voorwaarden (BeSaCC-criteria) in de vorm van vragen die toelaten om na te gaan of u als onderneming of zelfstandige de preventiemaatregelen respecteert. Een vraag kan enkel positief worden beoordeeld, indien aan alle minimumeisen, behorende bij die vraag, is voldaan. Aanvraag attest Een onderneming die een attest

BeSaCC-attest behalen Meer lezen »

BeSaCC info

Wat is BeSaCC? Daar waar de wetgever vroeger de aandacht van de ondernemingen voornamelijk gericht hield op de veiligheid en de gezondheid van de eigen werknemers, heeft de Wet Welzijn van 4 augustus 1996 het gezichtsveld verruimd naar het werken met derden. In deze situaties moeten er immers duidelijke afspraken gemaakt worden teneinde de veiligheid,

BeSaCC info Meer lezen »

VCU Certificatie instellingen

Volgende Certificatie Instellingen zijn geaccrediteerd door Belac voor VCA-certificatie. APAVE Belgium chaussée de Namur 61 1400 Nivelles T +32 67 79 44 80 – GSM +32 479 156 923 muriel.looze@apave.com | www.apave-certification.com BCCA (Belgian Construction Certification Association) Kantersteen 47 1000 Brussel T +32 2 238 24 11 mail@bcca.be | www.bcca.be BUREAU VERITAS Certification Belgium Mechelsesteenweg 128/136

VCU Certificatie instellingen Meer lezen »

Veiligheidspaspoorten

Het veiligheidspaspoort bekleedt een belangrijke rol binnen het VCA/VCO/VCU-systeem. Het veiligheidspaspoort wordt beschouwd als een handig en effectief hulpmiddel waarmee kan gecontroleerd worden of medewerkers de noodzakelijke opleidingen en instructies hebben gevolgd. Met het veiligheidspaspoort laten medewerkers zien dat zij goed getrainde vakmensen zijn, die veilig kunnen werken. Ook enkele medische gegevens maken deel uit

Veiligheidspaspoorten Meer lezen »

Gebruik VCU-logo

1. Is verplicht op VCU-certificaten en diploma’s “Veiligheid voor leidinggevenden en intercedenten van uitzendbureaus VCU” die qua vorm en inhoud aan de regels voldoen zoals gesteld door het UCvD-VCA. 2. Is toegestaan op briefpapier van een VCU-gecertificeerd bedrijf, indien overige vermeldingen overeenkomen met scope van certificering en daar niet buiten gaan. 3. Is geoorloofd voor

Gebruik VCU-logo Meer lezen »

VCU-certificaat behalen

Mustvragen De VCU-checklist is gericht op de VG-zorg voor functies en taken die uitzendkrachten gaan uitvoeren. De VCU is bedoeld om de gemaakte afspraken over de VG-risico’s bij uitzending en de beheersing hiervan aantoonbaar te maken. De VCU-checklist kent alleen “mustvragen” (*). Een vraag kan enkel positief worden beoordeeld, indien aan alle minimumeisen behorend bij

VCU-certificaat behalen Meer lezen »

VCU info

Wat is VCU? Sinds oktober 1998 is er ook een Veiligheids en gezondheids Checklist Uitzendorganisaties (VCU). Dit systeem is voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzendbureaus en is bedoeld voor organisaties die aan inleners met overdracht van hiërarchisch gezag en toezicht

VCU info Meer lezen »

VCO info

De VGM Checklist Opdrachtgevers (VCO) is ontstaan vanuit een toenemend besef dat een goede relatie (interactie) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (hierna te noemen: aannemer) van groot belang is voor het goed functioneren van het veiligheidsbeheersysteem van VCA-gecertificeerde aannemers en de veilige uitvoering van werkzaamheden. De VCO is er voor opdrachtgevers die de juiste voorwaarden willen

VCO info Meer lezen »

nl_BENL
Scroll naar boven