Zoek op

Erkenning als centrum

Procedure erkenning

Het ‘Reglement Examinering VCA‘ bevat de voorwaarden voor de centra die de toetsingen en/of opleidingen wensen te organiseren. De audits voor erkenning als opleidings-/examencentrum in het kader van het Register van Risicovolle Taken VCA (RRT) en de Opleidingsgids (OG) van het PVI werden in het verleden in eigen beheer behartigd door het PVI en/of de vzw BeSaCC-VCA, die voor ieder dossier een individuele auditor aanduiden. Het PVI en de vzw BeSaCC-VCA hebben beslist om het beheer en de uitvoering van de audits uit te besteden vanaf 2007. Hiervoor werd een nieuw auditsysteem ontwikkeld, geïntegreerd in QFor (marktleider inzake gecertificeerde centra voor opleidingscheques), en gericht op de processen en procedures van het centrum, aangevuld met specifieke eisen voor de veiligheidssector. Om erkend te worden in het kader van het Register Risicovolle Taken dient een organisatie te beschikken over een QFor Safety erkenning. De erkenning houdt in dat het centrum met succes een audit ‘QFor Safety’, uitgevoerd door een door de vzw aangeduide auditorganisatie, heeft doorlopen. Hiervoor dient de organisatie een audit op basis van de QFor Process succesvol te ondergaan (modules QFor Data Scan en QFor Process Scan) én te beantwoorden aan de norm van de module VCA. QFor heeft betrekking op organisaties met knowledge based services gaande van opleiding, coaching, tot advies, consulting en projectbeheer. De module VCA daarentegen is specifiek ontwikkeld.

  • QFor Process, algemene module: audit van de processen van het centrum, zowel inzake opleidingen, examens, administratie,…
  • QFor Process, specifieke module VCA per opleidingsfiche (enkel de toets zal nog doorgelicht en erkend worden)
  • QFor Scan, algemeen: foto van de organisatie
  • QFor Scan, specifieke criteria veiligheid: b.v. ervaring met opleidingen (aantallen per opleiding, talen) In eerste instantie zal Certup instaan voor de audits. Het nieuwe systeem staat echter open voor andere certificatie instellingen.

Certup
Ninoofsesteenweg 1078 bus 1
1080 BRUSSEL
Tel. 02 414 25 00
info@certup.be

Clusters risicovolle taken

Zowel binnen het oude als het nieuwe systeem is het zo dat tijdens de duur van de erkenning bijkomende taken niet aan een audit onderworpen dienen te worden, indien ze behoren tot een cluster met een reeds erkende taak (b.v. hoogwerker op vrachtwagen en zelfrijdende hoogwerker). Deze bijkomende taken worden pas doorgelicht bij de volgende audit tot verlenging van de erkenning.

Voor verdere vragen

Tel. 02 515 08 54 of contact@besacc-vca.be

nl_BENL
Scroll naar boven