Zoek op

Alle opleidingen

Klik op de code van een opleiding om de lijst van opleidingscentra waar u deze opleiding kan volgen te zien.

Code Omschrijving Description
AV-001 Werken met vorkheftruck – basis Travailler avec un chariot élévateur à fourche – base
AV-002 Werken met reachtruck – basis Travailler avec un reachtruck – base
AV-003 Werken met schaarlift Travailler avec un élévateur à ciseaux
AV-004 Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten Elinguer et guider des charges non-critiques
AV-005 Monteren van metalen constructies en industriële installaties Montage des constructions métalliques et installations industrielles
AV-006 Werken met persoonlijke valbeveiliging – basis Travailler avec une protection individuelle contre les chutes – base
AV-007 Irata 1 Itata 1 – opérateur
AV-008 Irata 2 Itata 2 – chef d’
AV-009 Irata 3 Irata 3 – superviseur
AV-011 Brandwacht (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) Garde incendie (en ce compris: Eteindre avec des petits moyens d’extinction (AV-012))
AV-012 Blussen met kleine blusmiddelen Eteindre avec des petits moyens d’extinction
AV-013 Werken met mobiele kraan (rupsen/autotruck/ruw terreinkraan) Travailler avec une grue mobile
AV-014 Werken met grondverzetmachine met hijsfunctie Machine à déplacer la terre avec fonction élévatrice
AV-015 Werken met autolaadkraan Travailler avec un camion grue
AV-016 Werken met snelopbouwtorenkraan tot 10 tonmeter Grues à montage rapide
AV-017 Werken met torenkraan Grues à tour
AV-021 Steigerbouwer Monteur d’échafaudages
AV-022 Steigercontroleur Contrôleur d’échafaudages
AV-024 Hogedrukspuiter Opérateur pour la nettoyage à haute pression
AV-025 Hogedrukmachinist Machiniste pour le nettoyage par pression / aspiration
IS-001 Werken met vorkheftruck – gevorderd Travailler avec un chariot élévateur à fourche – expert
IS-002 Werken met reachtruck – gevorderd Travailler avec un reachtruck – expert
IS-003 Werken met starre verreiker Travailler avec un élévateur à bras rigide
IS-004 Werken met hoogwerker op vrachtwagen Travailler avec un élévateur à nacelle sur camion
IS-005 Werken met zelfrijdende hoogwerker (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003)) Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur (en ce compris: Travailler avec un élévateur à ciseaux (AV-003))
IS-006 Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten Elinguer et guider des charges critiques
IS-007 Veiligheidswacht besloten ruimte Garde de sécurité en espace confiné
IS-008 Onafhankelijke ademhalingsbescherming Protection respiratoire indépendante
IS-009 Werken met persoonlijke valbeveiliging – gevorderd Travailler avec une protection individuelle contre les chutes – expert
IS-010 Werken aan flenzen – flensmonteur Travailler sur des brides – monteur de brides
IS-010/1 Werken aan flenzen volgens protocol Travailler sur brides selon protocole
IS-011 Werken met rolbrug (kabelbediening/afstandsbediening) (inclusief: Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten (AV-004)) Travailler avec un pont roulant (commande par câble/télécommande) (en ce compris: Elinguer et guider des charges non-critiques (AV-004))
IS-012 Werken met rolbrug (cabine) Travailler avec un pont roulant à cabine
IS-013 Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen: EX-OX-TOX Mesure et détection de substances dangereuses: EX-OX-TOX
IS-031 Werken met roterende verreiker Travailler avec un chariot télescopique rotatif
IS-032 Werken met roterende verreiker met hijsfunctie Travailler avec un chariot télescopique rotatif avec fonction de levage
IS-081 Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming Travailler avec une protection respiratoire indépendante (autonome et non autonome)
IS-082 Werken met onafhankelijke niet-autonome ademhalingsbescherming Travailler avec une protection respiratoire indépendante non autonome
VCA-VCU Basisveiligheid – Leidinggevenden – Uitzendondernemingen Sécurité de base – Cadres – Entreprises de travail intérimaire
nl_BENL
Scroll naar boven