Zoek op

Diplomaregister

Centraal Diploma Register

Doel van het Centraal Diploma Register VCA

Door uw deelname aan het VCA-examen heeft u ermee ingestemd dat uw gegevens voor de opleiding(en) waarvoor u geslaagd bent, opgenomen worden in het Centraal Diploma Register. Dit heeft tot doel om het werkgevers/opdrachtgevers mogelijk te maken om te verifiëren of u beschikt over de nodige (veiligheids)kwalificaties voor een bepaalde job/taak. Indien de werkgever/opdrachtgever dit niet kan controleren wordt u mogelijks de toegang tot het werk of de site ontzegd.

Meer concreet is het Belgisch Centraal Diploma Register VCA bedoeld voor verificatie van een diplomanummer, naam van een gediplomeerde of geldigheid van een diploma voor de kwalificaties Basisveiligheid VCA, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA, Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU en Risicovolle Taken. Voor de opdrachtgevers, de VCA-gecertificeerde aannemers en VCA-auditoren is de vermelding in het diplomaregister een bewijs dat aantoont dat de werknemer een geldig VCA diploma behaald heeft.

Het Centraal Diploma Register VCA kan u raadplegen om:

• als werkgever na te gaan of één van uw werknemers of kandidaat-werknemers wel degelijk in het bezit is van een geldig diploma Basisveiligheid VCA, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA, Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU of Risicovolle Taken;
• als opdrachtgever te verifiëren of de werknemers van de aannemers die bij u werken komen verrichten wel degelijk in het bezit zijn van een geldig diploma;
• als (toekomstige) werknemer te bewijzen dat u in het bezit bent van een geldig diploma;
• als VCA-auditor te verifiëren of de werknemers van het te certificeren bedrijf in het bezit zijn van een geldig diploma.

FAQ

1. Welke diploma’s zijn opgenomen in het Belgisch Centraal Diploma Register?

Vanaf 1 januari 2010 worden alle diploma’s die uitgereikt zijn door de Belgische erkende examencentra automatisch opgenomen in het Belgisch Centraal Diploma Register (CDR). Diploma’s die uitgereikt werden voor deze datum, werden ook opgenomen. Deze gegevens worden momenteel nog verder aangevuld en gecontroleerd. Uiteindelijk zullen alle door Belgische erkende examencentra (B/VOL/VIL of RT) afgeleverde en nog geldige diploma’s opgenomen zijn. Alleen officiële diploma’s worden/zijn in het Centraal Diploma Register opgenomen. Bij twijfel is enkel het examencentrum dat het diploma uitgereikt heeft, bevoegd om de geldigheid te bevestigen of een eventueel duplicaat te bezorgen. De diploma’s, uitgereikt door een examencentrum dat in Nederland erkend is, zijn opgenomen in het Centraal Diploma Register van Nederland : https://cdr.ssvv.nl/#/zoeken

2. Hoe gebruik ik het Belgisch Centraal Diploma Register?

U hebt 2 zoekmogelijkheden via het zoekscherm. U kan zoeken op diplomanummer of u kan zoeken op persoonlijke gegevens, waarbij zowel de naam als de geboortedatum ingevuld moeten worden. Let op: voor diploma’s uitgereikt voor 1 januari 2009 is een zoekresultaat op diplomanummer niet gegarandeerd omdat niet alle toegekende nummers in die periode absoluut uniek waren. Het is niet mogelijk om lijsten van diplomahouders te bekomen via het diplomaregister. Elke opzoeking geeft in principe slechts één resultaat.

3. Mijn gegevens op mijn diploma en/of in het Centraal Diploma Register zijn niet correct. Hoe kan ik dit laten corrigeren?

Als gediplomeerde heeft u steeds toegang tot uw gegevens en kan u deze op hun juistheid controleren.
Als er een fout in uw gegevens of op uw diploma staat (bijvoorbeeld verkeerde spelling van de naam, foute geboortedatum,…) kan u deze steeds doen verbeteren via het erkende examencentrum dat het diploma heeft afgeleverd. Voor het bekomen van verbeterd diploma zal u het oude wel moeten inleveren.

4. Ik ben mijn diploma kwijt, wat moet ik doen?

Het diploma is een waardedocument dat eenmalig wordt uitgereikt. Als u het diploma onverhoopt kwijt raakt, dan volstaat normaal gezien een vermelding in het Centraal Diploma Register. Moet u toch een diploma kunnen tonen aan uw werkgever of opdrachtgever, dan kan u een duplicaat aanvragen. Enkel het erkende examencentrum (B/VOL/VIL of RT) dat het originele diploma afgeleverd heeft, kan een duplicaat verstrekken onder de financiële voorwaarden van dit centrum. De diploma’s uitgereikt door een examencentrum dat in Nederland erkend is, zijn opgenomen in het Centraal Diploma Register van Nederland : https://cdr.ssvv.nl/#/zoeken

5. Ik kan mijn diplomagegevens niet terugvinden in het Centraal Diploma Register of mijn gegevens in het register zijn niet juist. Hoe kan dat en wat doe ik eraan?

Heeft u een diploma behaald maar staat u niet of niet correct in het Centraal Diploma Register, neem dan contact op met het erkende examencentrum (B/VOL/VIL of RT) dat het diploma heeft afgeleverd. Er staat ook een knop “Diploma ontbreekt”. Daar kan men het rechtstreeks aan ons melden! De diploma’s uitgereikt door een examencentrum dat in Nederland erkend is, zijn opgenomen in het Centraal Diploma Register van Nederland : https://cdr.ssvv.nl/#/zoeken

6. Wie beheert het Centraal Diploma Register?

De gegevens worden ingebracht door het examencentrum waar de betreffende persoon het examen heeft afgelegd. Het is ook dit centrum dat de gegevens desgevallend kan corrigeren/aanpassen. De vzw Contractor Safety Management staat in voor de technische omkadering en de integriteit van de database.

Het Centraal Diploma Register kan niet gebruikt worden door derden om hieruit persoonlijke gegevens te halen. Derden kunnen wel aan de hand van een concreet diploma of op basis van de naam en geboortedatum van één van hun (kandidaat)werknemers en/of van werknemers van hun aannemers nagaan of die persoon beschikt over een VCA-diploma.

nl_BENL
Scroll naar boven