Zoek op

Onze doelstellingen

Onze vereniging heeft tot doel:

  • Het promoten van een efficiënte relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers door de toepassing van het Belgische certificatiesysteem VCA, afgeleiden ervan en het attestatiesysteem BeSaCC;
  • Het organiseren en beheren van de systemen VCA en BeSaCC, ieder volgens zijn eigenheid;
  • Het vaststellen, interpreteren en wijzigen van de lijsten met criteria voor VCA en BeSaCC;
  • Het toekennen van de BeSaCC-attesten;
  • Het ontwikkelen van alle nuttige acties in het kader van de toepassing van evaluatiesystemen op vlak van veiligheid en gezondheid op het werk in de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Onze vereniging doet dit op basis van een overeenkomst met de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). Deze overeenkomst regelt de toepassing van het VCA-systeem in België en het daarmee verband houdende gebruik van het woord- en beeldmerk. Bijlagen bij de overeenkomst bevatten een aantal regels m.b.t. onze samenwerking met certificatie-instellingen en examencentra in België. Deze regels kennen hun uitwerking in onze overeenkomsten en reglementen. De overeenkomst met de SSVV kan u hier vinden.

VCA 2017/6.0: “De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is eigenaar van het VCA-woord- en beeldmerk en heeft in die hoedanigheid de rechten daarop internationaal gedeponeerd. De vzw Contractor Safety Management(vzw CSM) is door de SSVV/CCVD-VCA gemachtigd om het VCA-certificatiesysteem in België te gebruiken. De rol van de vzw CSM en het UCvD-VCA in België is overeenkomstig die van de SSVV en het CCVD-VCA in Nederland.

nl_BENL
Scroll naar boven