52249

Beschrijving NL
Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Beschrijving FR
Manutention autre que portuaire