38219

Beschrijving NL
Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Beschrijving FR
Autre traitement et élimination des déchets non dangereux