25110

Beschrijving NL
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Beschrijving FR
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures