2712

Beschrijving NL
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
Beschrijving FR
Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique