2529

Beschrijving NL
Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
Beschrijving FR
Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques