422

Beschrijving NL
Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven
Beschrijving FR
Construction de réseaux et de lignes