2021-04-30 Nieuwe besluiten VCA 2017/6.0

Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, voor Nederland) en het Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA (UCvD-VCA, voor België) hebben gezamenlijk een aantal nieuwe besluiten genomen m.b.t. de VCA 2017/6/0. Twee besluiten hebben betrekking op de gegevens op certificaten.

2020-09-07 België, Frankrijk en Nederland verklaren diploma’s gelijkwaardig

De Belgische VCA-beheersorganisatie (Contractor Safety Management), de Nederlandse VCA-beheersorganisatie (SSVV) en de Franse organisatie achter het MASE schema (France Chimie - MASE) hebben op vrijdag 4 september een verklaring van gelijkwaardigheid ondertekend waarin gesteld wordt dat de houders van een diploma B-VCA, VOL-VCA en N1 en N2 vergelijkbare kennis over veilig en gezond werken hebbe

2018-08-29 Intrekking erkenning Ergoteam

De VCA-beheersorganisatie heeft op 9 juli 2018 beslist om de erkenning van Ergoteam per direct in te trekken. 
 
Bij het steekproefgewijs toezicht van de waarborgcommissie werd o.a. vastgesteld dat de deelnemers beschikten over opleidingsmateriaal onder de vorm van examenvragen. Artikel 14 van het Reglement stelt dat het Examencentrum moet beschikken over een systeem om te borgen dat examens niet openbaar gemaakt worden of verspreid worden.