Sirk Sekuur in company

 

     Elke onderneming heeft een veiligheidscultuur, die in meer of mindere mate ontwikkeld is.

     In sommige ondernemingen bevindt de veiligheidscultuur zich nog in een embryonaal stadium: men beschouwt ongevallen als iets onvermijdelijks, als een fataliteit die wordt gebanaliseerd. De verantwoordelijken beschouwen ongevallen dan als iets normaals aangezien het werk in het bedrijf gevaarlijk is.
Bij andere bedrijven is men van mening dat elk ongeval vermijdbaar is en is er een echte betrokkenheid voelbaar vanwege het management en van elke individuele werknemer.

Om de gewoontes met betrekking tot veiligheid blijvend te wijzigen, moet veilig gedrag worden aangemoedigd en risicovol gedrag tegelijkertijd worden afgeremd. Een hoog niveau van veiligheid bereiken houdt in dat men ervoor moet zorgen dat alle overtuigingen, waarden en attitudes in verband met preventie evolueren en dat deze attitudes en waarden op alle niveaus, van de directie tot de werknemers, worden overgebracht en overgenomen.

Deze praktische tool, ontwikkeld om gedragsverandering inzake veiligheid en gezondheid op het werk te stimuleren, biedt bedrijven een praktische invulling en/of ondersteuning voor o.a. de vragen 2.3. LMRA en 4.2. Programma VGM-bewustzijn en -gedrag.

Meer info via deze brochure en http://www.sirksekuur.be/

BASF Antwerpen behaalt VCO-certificaat

01/11/2011 - Na Belgacom heeft nu ook BASF Antwerpen een VCO-certificaat behaald. Het bedrijf wil een voortrekkersrol blijven vervullen op vlak van veiligheid. Als grote chemische opdrachtgever wenst BASF het belang van VCA en VCU te ondersteunen en met de VCO-certificatie wil het zijn engagement hiervoor duidelijk tonen, niet alleen naar zijn contractoren maar ook naar de ganse opdrachtgeverswereld toe. Met het VCO certificaat heeft BASF extern laten toetsen of het beschikt over de juiste voorwaarden om VCA-gecertificeerde aannemers, die op de site risicovolle werkzaamheden uitvoeren, tot optimale VGM-prestaties te laten komen.

Aanpassing eind- en toetstermen 01/04/2015

Sinds 01/04/2015 werden de eind- en toetstermen VCA aangepast.

Vanaf 1 september 2015 zullen de VCA-examens gebaseerd zijn op de gewijzigde eind- en toetstermen. Wijzigingen worden elk jaar per 1 april gepubliceerd. Alleen als de veranderde wetgeving daarom vraagt, wordt een tussentijdse wijziging doorgevoerd.
Dit jaar zijn de wijzigingen vrij beperkt. Klik hier om de vergelijkende tabel te raadplegen.

De nieuwe versie van de eind- en toetstermen kan gedownload worden via onze website - rubriek "Documentatie" (categorie 'Examens'). Meer gedetailleerde consultatie is mogelijk via de publicatietool van ECABO: http://web.ecabo.nl/ett/.

VCA-logo op diploma's Risicovolle Taken VCA

07/02/2011 - Examencentra met een erkenning QFor Safety moeten het VCA-logo plaatsen op de diploma’s van zowel hun erkende taken IS als hun erkende taken AV. Opleidings- en examencentra die niet QFor Safety erkend zijn, mogen in geen enkel geval attesten/diploma’s/certificaten/… uitschrijven met het VCA-logo of waarin ze stellen aan de IS-XXX of AV-XXX norm te voldoen.

VCA veiligheidspaspoorten onbeperkt geldig

27/10/2010 - In de oudere veiligheidspaspoorten staat een geldigheidsduur van 10 jaar vermeld. In de nieuwere veiligheidspaspoorten is deze beperking niet opgenomen. Zowel voor de oude als de nieuwe paspoorten geldt dat ze gebruikt kunnen worden tot er geen plaats meer is in de rubrieken. Wat telt, is de geldigheid van de opleidingen/examens in het paspoort.

VCA 2008/5.1

Errata VCA 2008/5.1 01/07/2010 - Een reeks correcties en aanvullingen op de VCA 2008/5 werden goedgekeurd. Inhoudelijk zijn er nagenoeg geen verschillen t.o.v. de versie VCA 2008/5. Zoals reeds van in het begin aangenomen, wordt de beleidsverklaring opnieuw een verplicht element voor VCA*. De erratalijst vormt nu samen met de VCA 2008/5 de versie VCA 2008/5.1. De erratalijst zelf kan u hier vinden. De VCA 2008/5.1 wordt, voor zover nog niet toegepast, verplicht gebruikt vanaf 1 juli 2010.

Belgische première: Belgacom krijgt VCO-certificaat

01/05/2010 - Belgacom is trots om als eerste Belgisch bedrijf het VCO certificaat te ontvangen. VCO is de afkorting van Veiligheids Checklist Opdrachtgevers, en betreft meer bepaald de veiligheidscontrole bij de onderaannemers van Belgacom. Op basis van dit certificaat dat behaald werd in samenwerking met SGS, verbindt Belgacom er zich toe om enkel met leveranciers of onderaannemers te werken die dezelfde regels naleven en zo voor een optimale veiligheid zorgen, in het belang van de klanten.

NACE-codes en ongevallenstatistieken

01-02-2010 - In de rubriek 'Documentatie' kan u alle informatie vinden over de NACE-code 2008 en conversietabellen tussen de versie 2003 en 2008. Daarnaast kan u er ook de arbeidsongevallenstatistieken raadplegen (cijfers van 2008 de meest recent beschikbare).