Eind- en toetstermen situatie 2017 (versie 2.0)

Vanaf 1 januari 2018 zullen de VCA-examens in België volledig gebaseerd zijn op de vernieuwde eind- en toetstermen (versie 2.0). Het gaat niet zo zeer om inhoudelijke wijzigingen, maar wel om het herformuleren van de ETT in functie van het toepassen van kennis in werksituaties. De examenvragen zijn aangepast om te voldoen aan dat nieuwe uitgangspunt. Zo zijn er nu veel toepassingsvragen waarbij inzicht in en redeneren op verschillende situaties centraal staan i.p.v. de bekende kennis vragen.

Anderstaligheid in de kijker

Binnenkort vinden er 2 studienamiddagen plaats waar anderstaligheid in de kijker wordt gezet.

     De studiedag "Werkpostfiches en Anderstaligen" van P&I in Brussel op 24 mei (in het NL).

     De studiedag "Werken met anderstaligen" van Agoria in Brussel op 8 juni (in het NL en het FR).
     De prijs van de preventieadviseur van het jaar 2016 zal dan eveneens worden uitgereikt.

Ook in onze meest recente nieuwsbrief - Contract 3 - kan u een artikel rond anderstaligheid terugvinden.

De studiedagen, onze nieuwsbrief en onderstaande BeSWIC-artikelen kunnen u erbij helpen om te voldoen aan vraag 3.7 van de VCA-checklist.

BeSWIC-artikelen:
Diverse initiatieven rond anderstaligheid
Tekeningen voor preventie in de bouw

Newsletter Contract 3 (maart 2016)In dit nummer:


-          Interview Jef Ceulemans (Bouwbedrijf Van Roey)


-          Toolboxmeetings


-          Taalverschillen op de werkvloer


-          Zijn VCA-diploma’s eigendom van de werknemers?

Ondergrondse risico's

Gevaren detecteren en risico's analyseren bij werkzaamheden in de "ondergrond" is voor velen een heuse opgave. Als we ons bijvoorbeeld de ramp in Gellingen herinneren, weten we dat de tol soms niet min is. 7 specialisten in de domeinen van leidingen voor energetisch transport, vervuilde grond of grondwater en explosiegevaarlijke munitie geven het beste van zichzelf om die, niet alledaagse, materie pragmatisch te presenteren. Onder andere het nieuwe KLIP-decreet, ervaringen DOVO en Braet met oorlogsmunitie op de bouwplaats, hoe ondergrondse netwerken detecteren via diverse technieken en enkele casestudies zullen toegelicht worden.

De studiedag vindt plaats op maandag 25 april 2016 in het Provinciehuis Boeverbos van 9 tot 16.45 uur. Het evenement wordt georganiseerd door Prebes en het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid (PCBA) West-Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven.  

Uiteraard zal ook informatie uit het meest recente TD144 van het navb "Werken in de nabijheid van leidingen" mee verwerkt worden in de studiedag. Die publicatie kan hier gedownload worden.

Navorming PVI: Meesterschap in Welzijn

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut en het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid organiseren op donderdag 12
en vrijdag 13 mei 2016 hun jaarlijks congres "NAVORMING" te Malle.

De Centrale slogan luidt: "Meesterschap in Welzijn".

Het congres blijft om verschillende redenen uniek:
Eerst en vooral biedt het congres meer dan 80 sessies aan waaruit iedere deelnemer een persoonlijk leertraject kan stippelen. Kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling vormen daarbij het uitgangspunt.
Ook wordt er structureel tijd voorzien om te ontmoeten.
Bovendien focust de inhoud zich niet alleen op de taakinhoud van de interne en externe preventieadviseurs. Deze is minstens even interessant voor andere actoren zoals ARBO-deskundigen, veiligheidscoördinatoren TMB, HR-managers, hiërarchische lijn, consultants ...

Het ambitieuze programma vindt u op http://www.navorming-pvi.be/
Inschrijven kan je ook via die site.

Studieavond i.v.m. de risico's van slopen

Op 10 maart en 17 maart 2016 vindt een studieavond plaats rond de risico's van slopen.
Deze studiedagen hebben plaats in 2 provinciehoofdsteden (Gent en Hasselt) en worden georganiseerd door de provinciale comités ter bevordering van de arbeid (PCBA) in samenwerking met de Confederatie Bouw Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken, de Federatie Dakwerken (CBD), de Federatie Installateurs Centrale Verwarming en Sanitair, navb-cnac Constructiv en Prebes.
Het navb zal zijn TD 129 "afbraakwerken" van 2011 onder de aandacht brengen. U kan het technisch dossier downloaden via volgende link: http://navb.constructiv.be/nl/Welzijnsinfo/Publicaties/Zoeken/Detail.aspx?name=Afbraakwerken&id=%7b5E48C39A-860B-4A1E-B1F3-D4D2EEBC8E18%7d&page

Via volgende link vindt u meer info over de studieavond van 10 maart in Hasselt: http://www.beswic.be/nl/event_calendar/risicos-bij-afbraakwerkzaamheden

Via deze link vindt u meer informatie over de studieavond op 17 maart in Gent: http://www.beswic.be/nl/event_calendar/risicos-bij-afbraakwerken

Vernieuwing Algemeen Reglement Examinering

De vzw Contractor Safety Management (BeSaCC-VCA) heeft samen met Management Information een vereenvoudiging van het erkenningssysteem uitgewerkt.
Dankzij deze wijzigingen wordt de audit korter en budgetvriendelijker. De focus verplaatst naar de globale manier van werken van de organisatie en naar haar kwaliteitsbewustzijn. Deze nieuwe aanpak vroeg om nieuwe documentatie: u kan het vernieuwde Algemeen Reglement Examinering terugvinden op deze website onder de rubriek "Documentatie" > "Examens".
Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de vzw of met Management Information.