K-0201698 / 01

Status
Valid
Issue date
30-04-2003
Geldig van
12-06-2021
Geldig tot
11-06-2024
scope
- Fugitieve emissiemetingen en data management; - Fakkel verlies metingen via
ultrasoonmetingen en data management; - Stoomtrappen bemetingen en
analyse ter reductie van energieverliezen; - Opslagtank emissie metingen; -
Continue emissiemetingen en verliesmetingen op Vent leidingen, stacks... mbt
Methaan, VOS, solventen, …; - Pijpleiding integriteitsinspecties; - Beheer van en
toezicht op werken in de buurt van ondergrondse leidingen; - Installaties,
metingen en analyses van de kathodische bescherming op tanks en
ondergrondse leidingen; - Corrosiemetingen en analyse van corrosiemetingen
op ondergrondse leidingen en tanks. NACE 71.2

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type