K-0201736 / 01

Status
Valid
Issue date
22-04-2015
Geldig van
28-05-2021
Geldig tot
27-05-2024
scope
Milieudeskundige opslag van gevaarlijke stoffen.
NACE: 74

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type