K-0201669 / 01

Status
Valid
Issue date
05-05-2021
Geldig van
06-05-2021
Geldig tot
05-05-2024
scope
Algemene bouwkundige, civieltechnische, wegenis- en infrastructuurwerken
NACE: 42.11

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type