K-0201639 / 01

Status
Valid
Issue date
28-04-2021
Geldig van
29-04-2021
Geldig tot
28-04-2024
scope
Montage-plaatsingen van constructiewerken. Het maken van de nodige
funderingen voor deze constructiewerken en het afbreken van vakwerkmasten of
constructies.
NACE: 25.1, 43.1

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type