K-0201559

Status
Valid
Issue date
11-04-2021
Geldig van
12-04-2021
Geldig tot
11-04-2024
scope
Sloop- en verwijderingswerken waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen
vrijkomen.
NACE: 39.00

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type