180400321

Status
Valid
Issue date
28-01-2021
Geldig van
28-01-2021
Geldig tot
27-01-2024
scope
Het plannen en uitvoeren van waterbouwkundige werken (oever- en dijkversterkingswerken, baggerwerken en rioleringswerken), wegeniswerken (aanleg en onderhoud van wegen), groenvoorzieningswerken (beplantingswerken, onderhoud van bermen en autosnelwegen en groenonderhoud) en het onderhoud van het eigen materieel

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type