16 SMS 2419aR1

Status
Valid
Issue date
21-02-2021
Geldig van
22-02-2021
Geldig tot
23-10-2022
scope
Uitvoeren van civieltechnische werken:
- grondwerken met aanleg van ondergrondse kabels en leidingen
- aansluitings- en overkoppelingswerken
- spanningsombouw 230-400
- plaatsing en aansluiting hoogspanningscabines, laagspanningskasten en openbare verlichting
- horizontaal gestuurde boringen
- wegeniswerken
- aanleg en aftakkingen van (drink) waterleidingen

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type