21 SMS 2716

Status
Valid
Issue date
14-02-2021
Geldig van
15-02-2021
Geldig tot
14-02-2024
scope
Uitvoeren van IMR (Infrastructure, maintenance and reparation) werkzaamheden voor
Proximus.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type