168962

Status
Valid
Geldig van
31-10-2020
Geldig tot
31-10-2023
scope
L’exécution des travaux avec grues télescopiques.
Het uitvoeren van werkzaamheden met telescopische kranen.
The execution of activities with telescopic cranes.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type