BE20/819944151

Status
Valid
Issue date
09-02-2021
Geldig van
09-02-2021
Geldig tot
08-02-2024
Verlengd tot
08-02-2024
scope
Elastische voegwerken, brandwerende doorvoeren en – schachten en vloercoatings.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type