14 SMS 2228b

Status
Valid
Issue date
06-12-2020
Geldig van
07-12-2020
Geldig tot
08-07-2023
scope
Installatie, onderhoud, reparatie en modernisering van liften en roltrappen en automatische
deuren.

Certificatie-instantie

Type