BV-720-3847-2309

Status
Valid
Issue date
08-01-2021
Geldig van
08-01-2021
Geldig tot
15-10-2021
scope
grond- en afbraakwerken en recyclage, wegenis- en rioleringswerken en bodem- en grondwatersaneringswerken

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type