02 SMS 765f

Status
Valid
Issue date
13-12-2020
Geldig van
14-12-2020
Geldig tot
08-12-2023
scope
Ruimen, reinigen en ontstoppen van opslagtanks, bezinkputten en rioleringen, tankverwijdering en vervanging, ten behoeve van de particuliere en de industriƫle sector

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type