99 SMS 350g

Status
Valid
Issue date
13-12-2020
Geldig van
14-12-2020
Geldig tot
08-12-2023
scope
Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken, plaatsen van opritten en paden, bijbehorende grond- en graafwerken, ten behoeve van de openbare en de private sector

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type