12 SMS 2557a

Status
Valid
Issue date
20-12-2020
Geldig van
27-12-2020
Geldig tot
26-12-2023
scope
Uitvoeren van algemene elektriciteitswerken, laag- en hoogspanning, nieuwbouw, renovatie en herstelling, bekabeling
van productielijnen en systemen

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type