07 SMS 1481dR1

Status
Valid
Issue date
20-12-2020
Geldig van
21-12-2020
Geldig tot
15-07-2022
scope
Het aanleggen van ondergrondse waterleidingen, gasleidingen, elektriciteitsleidingen,
TV distributie en telecommunicatie. De aanleg van parkings, opritten en wegeniswerken.
Uitvoeren van sloopwerken.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type