367397420

Status
Valid
Issue date
20-11-2020
Geldig van
27-11-2020
Geldig tot
26-11-2023
scope
Het plannen en uitvoeren van waterbouwkundige werken ( oever- en dijkversterkingswerken, baggerwerken en rioleringswerken ), wegeniswerken ( aanleg en onderhoud van wegen ), groenvoorzieningswerken ( beplantingswerken, onderhoud van bermen en autosnelwegen en groenonderhoud ) en het onderhoud van het eigen materieel.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type