BE06/361084

Status
Valid
Issue date
22-12-2020
Geldig van
23-12-2020
Geldig tot
11-02-2022
scope
Civieltechnische werken
Industrieel gebouw
Vernieuwbouwen en sleutelklare projecten

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type