11 SMS 2000c

Status
Valid
Issue date
13-12-2020
Geldig van
19-12-2020
Geldig tot
18-12-2023
scope
Uitvoeren van monsternames in het kader van milieuonderzoek : luchtmetingen, veldwerk
bodemonderzoek, waterbemonstering en afvalstoffen.
Veldwerk en in-situ proeven in het kader van bouwkundige onderzoeken

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type