98 SMS 099h

Status
Valid
Issue date
06-12-2020
Geldig van
24-12-2020
Geldig tot
23-12-2020
scope
Het transporteren, plaatsen, installeren en afwerken van modulaire gebouwen, alsmede het verzorgen van daarmee
samenhangende nazorg.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type