06 SMS 1264e

Status
Valid
Issue date
15-11-2020
Geldig van
16-11-2020
Geldig tot
03-11-2023
scope
- Uitvoering van bodem- en grondwatersaneringsprojecten, met inbegrip van
spoedinterventies
- Uitvoeren van saneringsprojecten met mobiele grondreinigingsinstallaties.

Certificatie-instantie

Type