09 SMS 1701d

Status
Valid
Issue date
22-11-2020
Geldig van
27-12-2020
Geldig tot
26-12-2023
scope
Reinigen, opslaan, verwerken en afvoeren van grond en minerale afvalstoffen vanuit de
vestiging Genk. Verwerking van asbesthoudende gronden en afvalstoffen

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type