08 SMS 1645d

Status
Valid
Issue date
04-10-2020
Geldig van
05-10-2020
Geldig tot
21-09-2023
scope
Uitvoeren van burgerlijke bouwkunde werken; riolerings- en wegeniswerken;
waterbouwkundige werken; bouw van bruggen en tunnels

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type