99 SMS 318g

Status
Valid
Issue date
30-08-2020
Geldig van
31-08-2020
Geldig tot
18-08-2023
scope
Eigentijdse groencreaties en aanverwanten, privaat, openbaar en industrieel.
Groenaanleg en –onderhoud (inclusief hydroseeding, verhardings- en constructiewerken, hekwerken, bevloeiing,
vijveraanleg en tuinverlichting, speciale bekledingen zoals kunstgras en valdempende vloeren, tuinbergingen en
overkappingen.
Algemene aanneming van groen- en infrastructuurwerken, waaronder grondwerken, rioleringswerken, verhardingen.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type