99 SMS 317g

Status
Valid
Issue date
30-08-2020
Geldig van
31-08-2020
Geldig tot
18-08-2023
scope
Infrastructuur- en bouwwerken.
*. Uitvoeren van wegenbouwkundige werken: algemene aanneming van infrastructuurwerken waaronder grondwerken,
rioleringswerken, betonklinkers, asfalt en wegenisbeton.
*. Bouwkundige werken: algemene aannemingen en totaalinrichtingen van bouwwerken, woningen en kantoren.
*. Hekwerken : plaatsen van afsluitingen, poorten en automatisatie- en veiligheidssystemen,
steenkorven.
*. Sport & Recreatie : aanleg van speel- en sportinfrastructuur.
*. Eigentijdse groencreaties en aanverwanten
*. Constructiewerken in metaal of hout.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type