K-0200143

Status
Valid
Issue date
05-06-2017
Geldig van
12-06-2020
Geldig tot
11-06-2023
scope
Het verlenen van service ter beperking en herstel na brand- en waterschade, tijdelijke vocht- en klimaatbeheersing, lekdetectie.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type