K-0200238

Status
Valid
Issue date
09-04-2010
Geldig van
24-08-2020
Geldig tot
03-10-2022
scope
Het uitvoeren van sloopwerken en asbestverwijdering.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type