K-0200223

Status
Valid
Issue date
23-08-2020
Geldig van
24-08-2020
Geldig tot
05-06-2022
scope
Uitvoeren van bosbouwactiviteiten zoals hout- en bosexploitatie, houtoverslag, natuur technische grond- en maaiwerken en infrastructurele verfraaiingen alsook het vermalen van plantaardige bosbouwmateriaal tot biomassa; verkopen van hout en biomassa.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type