K-0200221

Status
Valid
Issue date
07-03-2011
Geldig van
24-08-2020
Geldig tot
07-03-2023
scope
Het uitvoeren van inspecties, metingen en monsternemingen m.b.t. lucht
Werkzaamheden in het kader van bodemsaneringsdeskundigen en bodemverontreinigingsdeskundigen.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type