13 SMS 2144b

Status
Valid
Issue date
28-07-2019
Geldig van
29-07-2019
Geldig tot
16-07-2022
scope
Het selectief huis-aan-huis inzamelen van huishoudelijk afval en het inzamelen van ongevaarlijk bedrijfsafval

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type