08 SMS 1560c

Status
Expired
Issue date
22-01-2017
Geldig van
28-01-2017
Geldig tot
27-01-2020
scope
Het t.b.v. de industrie ter beschikking stellen van UItzendkrachten met een tedchnisch profiel via de VCU cellen vanonderstaande kantoren :
Gent Centrum, H. Lippensplein 24

Toegekend aan

Certificatie-instantie