VCA /19101211

Status
Valid
Issue date
22-11-2015
Geldig van
01-01-2019
Geldig tot
22-11-2021
scope
Grondwerken, rioleringswerken, wegenwerken, recycling, tijdelijke opslagterrein gronden, bodemsaneringswerken.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type