00 SMS 548f

Status
Valid
Issue date
13-01-2019
Geldig van
14-01-2019
Geldig tot
02-10-2021
scope
De realisatie en uitvoering van: buisdoorpersingen en microtunnelling, gestuurde boringen, tunnelboringen in diameter >=3 meter, duwen van geprefabriceerde constructies, buizendaken, bouwen van verticale schachten en bouwputten, speciale technieken, bouwwerken, leidingen en bekabelingen behorende bij deze technieken, injectietechnieken, rioolrenovatie (pipe-bursting, kousrelining, shortliners).

Toegekend aan

Certificatie-instantie