09 SMS 1798c

Status
Valid
Issue date
03-12-2018
Geldig van
03-12-2018
Geldig tot
02-10-2021
scope
Projecten en diensten in telecom en valbeveiliging, inclusief de levering en plaatsing van daarmee samenhangende ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, enhet uitvoeren van speciale werken op hoogte en acro-technieken

Toegekend aan

Certificatie-instantie