09 SMS 1798cR1

Status
Valid
Issue date
03-12-2018
Geldig van
03-12-2018
Geldig tot
02-10-2021
scope
Projecten en diensten in telecom en valbeveiliging, inclusief de levering en plaatsing van daarmee samenhangende ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, en het uitvoeren van speciale werken op hoogte en acro-technieken

Toegekend aan

Certificatie-instantie